29> Lông bàn chải bằng kim loại (en)    sợi kim loại dùng để làm bàn chải từ 0.07mm-1mm

chất liệu: inox ,đồng, thép...

   Details images of products Lông bàn chải bằng kim loại (en)