15) Lưới trang trí   Đặc điểm: trong suốt có thể vén qua, không khí ánh sáng có thể xuyên qua, tận dụng được nguồn ánh sáng mặt trời.
Công dụng: là một loại vật liệu dùng để phủ lên mặt tường, vách ngăn trong phòng, phủ len cột nhà, hình trang trí trong trần nhà...


   Hình ảnh chi tiết cho sản phẩm Lưới trang trí