20) Lưới in lụa   

hiện tại chúng tôi có thể sản xuất lưới lụa loại: 100, 120, 135, 160, 180, 200, 250, 280, 305, 355, 390, 420, 480, khổ rộng lớn nhất 3200mm, khổ rộng có thể dựa theo đơn đặc hàng của khách.