4) Lưới muỗi (cửa sổ)   Lưới muỗi được sử dụng rộng rãi trong cửa sổ để phòng chống sâu bọ.
Quy cách: 14*14, 16*14, 16*16, 18*16, 18*18, 18*14, đường kính dây thông thường BƯG31 hoặc BƯG32.
 


   Hình ảnh chi tiết cho sản phẩm Lưới muỗi (cửa sổ)