LƯỚI ĐAN

Vật liệu: Lưới thép, kẽm đan

Kích cở ô lưới: từ 2mesh - 500mesh

Hỗ trợ mua hàng
0366 175 851

0366 175 851