LƯỚI THÉP HÀN

  • Vật liệu: thép không rỉ
  • Kích cở ô lưới: từ 2mesh - 500mesh

Hỗ trợ mua hàng
0366 175 851

0366 175 851